სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა

National Geographic Magazine – საქართველოსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, კომპანია „სილქნეტის“ მხარდაჭერით შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა და მისი მუდმივად განვითარებადი ინტერაქტიული ვებგვერდი. პირველ ეტაპზე რუკის ელექტორნულ ვერსიაზე დატანილი იქნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ძირითადად საქართველოში გავრცელებულ სახეობათა 120 ილუსტრაცია და ის ძირითადი სამეცნიერო ინფორმაცია, რომელიც დაინტერესებულ მომხმარებელს პირველად ინფორმაციას მიაწვდის კონკრეტული სახეობის შესახებ, ხოლო ბეჭდურ ვერსიაზე ჯერ-ჯერობით დატანილია 98 სახეობა, მათი ლათინური, ქართული და ინგლისური დასახელება და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (IUCN) მიერ მინიჭებული კონსერვაციული სტატუსი.

რუკის მასშტაბური, ბეჭდური ვერსიის ხილვა (ზომით 3მx1.5მ), ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის კავკასიის ბიომრავალფეროვნების გამოფენაზეა შესაძლებელი.

პროექტის სამეცნიერო ნაწილზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერებთან ერთად იმუშავეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებმაც. მათი და National Geographic Magazine-ის გუნდის ხელმძღვენლობით ილუსტრატორებმა შექმნეს უმაღლესი ხარისხის ილუსტრაციები.

სამომავლოდ იგეგმება როგორც სახეობების დამატება, ასევე არეალის გაზრდა და მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიაზე მეტი ადგილის მონიშვნა.

სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების პირველი ილუსტრირებული რუკის შექმნა შესაძლებელი გახდა GIZ-ის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში” მხარდაჭერით.

ქოჩორა ვარხვი

სახეობა: Pelecanus crispus

ქართული სინონიმები: ხუჭუჭა ვარხვი

გავრცელება: ჯავახეთის პლატო, შავი ზღვის სანაპირო ზოლი (დიდი მდინარეების შესართავები), პალიასტომის ტბა და აღმოსავლეთ საქართველოს წყალსატევები

ჰაბიტატი: მტკნარი ტბები და ზღვის სანაპირო ზოლი (დიდი მდინარეების შესართავები – დელტები)

კონსერვაციის სტატუსი (საერთაშორისო):
NT (საფრთხესთან ახლოს მყოფი)

კონსერვაციის სტატუსი (ეროვნული):
EN (საფრთხეში მყოფი)

შენიშვნა: ბუდობს მხოლოდ კარწახის ტბაზე (თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ კუნძულებზე), თუმცა ჯავახეთის პლატოზე არსებულ ტბებს (ვაჩიანი, ხანჩალი, ბუღდაშენი, მადათაფა, ფარავანი) აქტიურად იყენებს დასვენებისა და კვებისთვის.
დასავლეთ საქართველოში ზამთრობს შავი ზღვის სანაპიროზე (დიდი მდინარეების შესართავები), ხოლო აღმოსავლეთში, ჯანდარისა და დალის მთის წყალსატევებზე

რიცხოვნობა: 20-30  ინდივიდი (მოზაფხულე ჯავახეთში), 50-200 (მოზამთრე შავ ზღვასა და აღმოსავლეთ საქართველოს წყალსატევებზე).

* ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) მიერ განსაზღვრული საფრთხის დონეები: საჭიროებს ზრუნვას (LC); საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT); მოწყვლადი (VU); საფრთხეში მყოფი (EN); კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR); ეროვნულ დონეზე გადაშენებული (RE); ბუნებაში გადაშენებული (EW); გადაშენებული (EX); არ არის შეფასებული (NE); არასრული მონაცემები (DD)
detail right image