სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა

National Geographic Magazine – საქართველოსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, კომპანია „სილქნეტის“ მხარდაჭერით შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა და მისი მუდმივად განვითარებადი ინტერაქტიული ვებგვერდი. პირველ ეტაპზე რუკის ელექტორნულ ვერსიაზე დატანილი იქნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ძირითადად საქართველოში გავრცელებულ სახეობათა 120 ილუსტრაცია და ის ძირითადი სამეცნიერო ინფორმაცია, რომელიც დაინტერესებულ მომხმარებელს პირველად ინფორმაციას მიაწვდის კონკრეტული სახეობის შესახებ, ხოლო ბეჭდურ ვერსიაზე ჯერ-ჯერობით დატანილია 98 სახეობა, მათი ლათინური, ქართული და ინგლისური დასახელება და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (IUCN) მიერ მინიჭებული კონსერვაციული სტატუსი.

რუკის მასშტაბური, ბეჭდური ვერსიის ხილვა (ზომით 3მx1.5მ), ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის კავკასიის ბიომრავალფეროვნების გამოფენაზეა შესაძლებელი.

პროექტის სამეცნიერო ნაწილზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერებთან ერთად იმუშავეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებმაც. მათი და National Geographic Magazine-ის გუნდის ხელმძღვენლობით ილუსტრატორებმა შექმნეს უმაღლესი ხარისხის ილუსტრაციები.

სამომავლოდ იგეგმება როგორც სახეობების დამატება, ასევე არეალის გაზრდა და მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიაზე მეტი ადგილის მონიშვნა.

სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების პირველი ილუსტრირებული რუკის შექმნა შესაძლებელი გახდა GIZ-ის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში” მხარდაჭერით.

ქართული მთის რუხი ფუტკარი

სახეობა: Apis mellifera

ქართული სინონიმები: შინაური მეთაფლია ფუტკარი; ქართული მთის რუხი ფუტკრის პირველი აღმოჩენის შემდეგ (პ. პალასი, 1773 წ.) ლიტერატურაში ჯერ კიდევ შემორჩა სახელწოდება „კავკასიური ფუტკარი“, რომელიც ქართულ ფუტკარს გულისხმობს

გავრცელებაკავკასიის ყველა ზონა

ჰაბიტატი: ბინადრობს ველებზე, მინდვრებზე, ტყისა და გზის პირებზე, ტყიან ფანჯრებში, მდინარეთა ნაპირებზე და სხვ.

კონსერვაციის სტატუსი (საერთაშორისო):
DD (არასრული მონაცემები)

კონსერვაციის სტატუსი (ეროვნული):
NE (არ არის შეფასებული)

შენიშვნა: ქართული მთის რუხი ფუტკარი დაჯილდოებულია 3 ოქროს მედლით: 1) 1961 წ. ქ. ერფრუტში (გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა) მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენა, ოქროს მედალი. 2) 1965 წ. აგვისტო, ქ. ბუქარესტი (რუმინეთის დემოკრატიული რესპუბლიკა) XX საიუბილეო კონგრესი, ოქროს მედალი. 3) 1971 წ., ქ. მოსკოვი, აგვისტო, მეფუტკრეობის XXII საერთაშორისო კონგრესი, ოქროს მედალი.

რიცხოვნობა: მრავალრიცხოვანი.

* ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) მიერ განსაზღვრული საფრთხის დონეები: საჭიროებს ზრუნვას (LC); საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT); მოწყვლადი (VU); საფრთხეში მყოფი (EN); კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR); ეროვნულ დონეზე გადაშენებული (RE); ბუნებაში გადაშენებული (EW); გადაშენებული (EX); არ არის შეფასებული (NE); არასრული მონაცემები (DD)
detail right image