სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა

National Geographic Magazine – საქართველოსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, კომპანია „სილქნეტის“ მხარდაჭერით შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა და მისი მუდმივად განვითარებადი ინტერაქტიული ვებგვერდი. პირველ ეტაპზე რუკის ელექტორნულ ვერსიაზე დატანილი იქნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ძირითადად საქართველოში გავრცელებულ სახეობათა 120 ილუსტრაცია და ის ძირითადი სამეცნიერო ინფორმაცია, რომელიც დაინტერესებულ მომხმარებელს პირველად ინფორმაციას მიაწვდის კონკრეტული სახეობის შესახებ, ხოლო ბეჭდურ ვერსიაზე ჯერ-ჯერობით დატანილია 98 სახეობა, მათი ლათინური, ქართული და ინგლისური დასახელება და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (IUCN) მიერ მინიჭებული კონსერვაციული სტატუსი.

რუკის მასშტაბური, ბეჭდური ვერსიის ხილვა (ზომით 3მx1.5მ), ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის კავკასიის ბიომრავალფეროვნების გამოფენაზეა შესაძლებელი.

პროექტის სამეცნიერო ნაწილზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერებთან ერთად იმუშავეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებმაც. მათი და National Geographic Magazine-ის გუნდის ხელმძღვენლობით ილუსტრატორებმა შექმნეს უმაღლესი ხარისხის ილუსტრაციები.

სამომავლოდ იგეგმება როგორც სახეობების დამატება, ასევე არეალის გაზრდა და მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიაზე მეტი ადგილის მონიშვნა.

სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების პირველი ილუსტრირებული რუკის შექმნა შესაძლებელი გახდა GIZ-ის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში” მხარდაჭერით.

გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა

სახეობა: Epigaea gaultherioides

სინონიმები: Orphanidesia gaultherioides

გავრცელება: საქართველო – აჭარა: ნამწვავის წყლის ხეობა მახუცეთსა და მახინჯაურს შორის, მთა ყოროლის თავი.

ჰაბიტატი: იზრდება ტენიან ადგილებზე, მთის შუა, ზედა და სუბალპურ სარტყლებში, ფოთლოვანი ტყეების ქვეტყეში, წიფლნარში, მედვედევის არყნარში, უნგერნის და პონტური შქერის რაყებში.

კონსერვაციის სტატუსი (საერთაშორისო)
NE (არ არის შეფასებული)

კონსერვაციის სტატუსი (ეროვნული):
VU (მოწყვლადი)

შენიშვნა: Epigaea-ს გვარში 3 სახეობაა: E. repens L – გავრცელებულია ჩრდ. ამერიკის აღმოსავლეთ ნაწილში, E. asiatica Maxim. – იაპონიაში, E. gaultherioides – აჭარასა და თურქეთში აჭარის მოსაზღვრე ტერიტორიაზე. აჭარა-ჭანეთის ვიწრო ლოკალური ენდემური სახეობაა, მნიშვნელოვანია ფლორის ისტორიის შესწავლისთვის. მისი პოპულაციები დაცულია მტირალას ეროვნულ პარკში, დეკორატიული მცენარეა.

რიცხოვნობა: გვხვდება ერთეულებად ან პატარა ჯგუფებად. ინფორმაცია საქართველოში მისი რაოდენობის შესახებ არ არსებობს.

* ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) მიერ განსაზღვრული საფრთხის დონეები: საჭიროებს ზრუნვას (LC); საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT); მოწყვლადი (VU); საფრთხეში მყოფი (EN); კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR); ეროვნულ დონეზე გადაშენებული (RE); ბუნებაში გადაშენებული (EW); გადაშენებული (EX); არ არის შეფასებული (NE); არასრული მონაცემები (DD)
detail right image