სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა

National Geographic Magazine – საქართველოსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, კომპანია „სილქნეტის“ მხარდაჭერით შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა და მისი მუდმივად განვითარებადი ინტერაქტიული ვებგვერდი. პირველ ეტაპზე რუკის ელექტორნულ ვერსიაზე დატანილი იქნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ძირითადად საქართველოში გავრცელებულ სახეობათა 120 ილუსტრაცია და ის ძირითადი სამეცნიერო ინფორმაცია, რომელიც დაინტერესებულ მომხმარებელს პირველად ინფორმაციას მიაწვდის კონკრეტული სახეობის შესახებ, ხოლო ბეჭდურ ვერსიაზე ჯერ-ჯერობით დატანილია 98 სახეობა, მათი ლათინური, ქართული და ინგლისური დასახელება და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (IUCN) მიერ მინიჭებული კონსერვაციული სტატუსი.

რუკის მასშტაბური, ბეჭდური ვერსიის ხილვა (ზომით 3მx1.5მ), ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის კავკასიის ბიომრავალფეროვნების გამოფენაზეა შესაძლებელი.

პროექტის სამეცნიერო ნაწილზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერებთან ერთად იმუშავეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებმაც. მათი და National Geographic Magazine-ის გუნდის ხელმძღვენლობით ილუსტრატორებმა შექმნეს უმაღლესი ხარისხის ილუსტრაციები.

სამომავლოდ იგეგმება როგორც სახეობების დამატება, ასევე არეალის გაზრდა და მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიაზე მეტი ადგილის მონიშვნა.

სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების პირველი ილუსტრირებული რუკის შექმნა შესაძლებელი გახდა GIZ-ის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში” მხარდაჭერით.

ადოქსა

სახეობა: Adoxa moschatellina

გავრცელება: საქართველო – შიდა ქართლი: ქსნის ხეობა, ქარჩოხი, ცხმორის ციხესთან; მთიულეთი: კობი, ყაზბეგის მიდამოები, ნათლისმცემელთან; სოფ. გერგეტი. თუშ-ფშავ-ხევსურეთი: ცოქალთის მიდამოები, მდინარისპირა ტერასა, ფშავი, სოფ. ცაბაურთის მიდამოები; დუშეთის რაიონი, უკანა ფშავი, სოფ. შუაფხო, მდ. არღუნის ხეობა, ანატორი, მდ. შატილისწყლის ხეობა, იქვე დათვისის ტყე, სოფ. გუდანის მიდამოები. კავკასია: ჩრდილოეთ კავკასია

ჰაბიტატი: იზრდება ტენიან ადგილებზე, მდინარეთა ტერასებზე, ბუჩქნარში ტყის შუა სარტყლიდან სუბალპურამდე

კონსერვაციის სტატუსი (საერთაშორისო):
NE (არ არის შეფასებული)

კონსერვაციის სტატუსი (ეროვნული):
NE (არ არის შეფასებული)

შენიშვნა: ადოქსა მოსხატელინა აღწერილია კარლ ლინეს მიერ, თუმცა ბიფიდური მტვრიანების გამო ამ მცენარემ ასახვა ვერ პოვა ლინეს სისტემაში. ადოქსა გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ სარტყელში. იგი ბორეალური ფლორის გეოგრაფიული ელემენტია და კავკასიაში გამყინვარების პერიოდში უნდა იყოს მიგრირებული. ეს ერთი შეხედვით უსახური მცენარე თოვლის საფარქვეშ იწყებს ვეგეტაციას და სწრაფადვე ამთავრებს სასიცოცხლო ციკლს.

რიცხოვნობა: კონკრეტული ინფორმაცია საქართველოში ამ სახეობის რიცხვის შესახებ არ არსებობს.

* ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) მიერ განსაზღვრული საფრთხის დონეები: საჭიროებს ზრუნვას (LC); საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT); მოწყვლადი (VU); საფრთხეში მყოფი (EN); კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR); ეროვნულ დონეზე გადაშენებული (RE); ბუნებაში გადაშენებული (EW); გადაშენებული (EX); არ არის შეფასებული (NE); არასრული მონაცემები (DD)
detail right image